Zakres prac

Ziembud Sp. z o.o. oferuje
kompleksowe wykonawstwo robót w zakresie:

 • budowy i modernizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych
 • remontów komór ciepłowniczych
 • montażu węzłów ciepłowniczych
 • diagnostyki i usuwania awarii systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych
 • budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Ziem-Bud Sp. z o.o.
świadczy usługi w zakresie :

 • spawania i montażu rurociagów ciepłowniczych
 • badania połączeń spawanych metodą ultradźwiękową
 • hermetyzacji złącz na rurociągach preizolowanych
 • wykonania wcinek na gorąco
 • spawania ekstruderem tworzyw sztucznych
 • wynajmu sprzętu budowlanego z obsługą operatorską
 • projektowania architektoniczno-budowlanego
 • szkolenia w ramach kursu na operatorów sprzętu budowlanego
  (koparek jednonaczyniowych, koparko-ładowarek, ładowarek, zagęszczarek, przecinarek, agregatów prądotwórczych)