Sieci
ciepłownicze

Budowa i modernizacja

Komory ciepłownicze

Remonty komór ciepłowniczych.

Węzły
ciepłownicze

Montaż węzłów ciepłowniczych.

Sieci
wod-kan

Budowa sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Usuwanie
awarii

Systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych.

Sprzęt
budowlany

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską.

Zobacz pełen zakres naszych prac

Zaufali nam:

Współpracujemy z: